Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newsletter’a udostępnianego przez Get the Flow

  1. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej, zawiera treści edukacyjne w zakresie tematycznym zgodnym z ofertą Get the Flow, informacje prasowe, informacje na temat warsztatów i szkoleń oferowanych prze Get the Flow itp.
  2. Otrzymywanie newsletter’a jest bezpłatne, jest wysyłany co miesiąc oraz w momencie ważnych wydarzeń związanych z działalnością Get the Flow, drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego
  3. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania wypełniając odpowiedni formularz
  4. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newsletter’a
  5. Get the Flow nie będzie udostępniała powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim
  6. Get the Flow ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu z przyczyn techniczno – organizacyjno – ekonomicznych.